Informace pro návštěvníky

Upozornění pro návštěvníky:

Pohyb v areálu zříceniny hradu je jen na vlastní nebezpečí. Hrozí nebezpečí pádu do hloubky, uklouznutí a další nebezpečí ohrožující bezpečnost a zdraví osob.